Üyelik Sözleşmesi

Üye Sözleşmesi

 

1.Sözleşmenin onaylanması

lemongrasshouse.com.tr üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve lemongrasshouse.com.tr üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren lemongrasshouse.com.tr sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2.Hizmetlerin Tanımı

lemongrasshouse.com.tr sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında lemongrasshouse.com.tr sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. lemongrasshouse.com.tr üyelik sistemi

·lemongrasshouse.com.tr üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. 


·"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. lemongrasshouse.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 


·Kullanıcının lemongrasshouse.com.tr üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-mail ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem lemongrasshouse.com.tr "login" olmak şeklinde tanımlanır. 

4.Üyenin yükümlülükleri

lemongrasshouse.com.tr servislerinden yararlandığı sırada,


·Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,


·lemongrasshouse.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının lemongrasshouse.com.tr ait olduğunu, 


·lemongrasshouse.com.tr servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, lemongrasshouse.com.tr ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve lemongrasshouse.com.tr bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,


·Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan lemongrasshouse.com.tr nin sorumlu olmayacağını, 


·lemongrasshouse.com.tr de sunulan hizmetlere lemongrasshouse.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda lemongrasshouse.com.tr uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,


·Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü lemongrasshouse.com.tr sorumlu olmayacağını, 


·Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,


·Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

 

·Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 

 

·Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 

 

·Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 

 

·lemongrasshouse.com.tr servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı lemongrasshouse.com.tr tazminat talep etmemeyi, 

 

·lemongrasshouse.com.tr izin almadan lemongrasshouse.com.tr servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 

 

·lemongrasshouse.com.tr, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, 

 

·Kurallara aykırı davrandığı takdirde lemongrasshouse.com.tr gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 

 

·lemongrasshouse.com.tr, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 

 

·Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, 

 

·Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 

 

·Üye "email" adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 

 

·Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını 

 

·Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 

 

·Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, lemongrasshouse.com.tr adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını

Kabul ve taahhüt etmiştir.

 5. lemongrasshouse.com.tr ’ye verilen yetkiler

 

·lemongrasshouse.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı lemongrasshouse.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

 

·E-mail ve şifresi lemongrasshouse.com.tr tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. lemongrasshouse.com.tr tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 

 

·lemongrasshouse.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

 

·lemongrasshouse.com.tr ‘nin satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. 

 

·lemongrasshouse.com.tr, müşterinin onayı olmadan lemongrasshouse.com.tr bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, lemongrasshouse.com.tr bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. 

 

·lemongrasshouse.com.tr’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü lemongrasshouse.com.tr’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde lemongrasshouse.com.tr hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. 

 

·lemongrasshouse.com.tr, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden lemongrasshouse.com.tr’nin sorumlu olmadığını kabul eder. 

 

·lemongrasshouse.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 

 

·lemongrasshouse.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. lemongrasshouse.com.tr değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. 

6.Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7.Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz satış kurları kullanılmaktadır.

8. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler lemongrasshouse.com.tr şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

9. Ürün Teslimatı

Internet üzerinden Kredi Kartı ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine (faturanız ve sipariş ettiğiniz ürünler) kargo ile teslim edilir. Böylece Internet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız Kredi Kartını göstermenizi buna ek olarak da kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi)gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürününüzü size teslim eder.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Aksi taktirde lemongrasshouse.com.tr destek hattı olan 0212 337 57 68’i arayıp teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını ister.


Ya da info@lemongrasshouse.com.tr adresine Internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir.

10. Ürün İadesi

Üyeler satın aldıkları ürünleri 15 gün içerisinde iade etme haklarına sahiptirler.

11. lemongrasshouse.com.tr kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda lemongrasshouse.com.tr defter kayıtlarıyla,mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten lemongrasshouse.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

13.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14.Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

lemongrasshouse.com.tr dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

16. İstek ve şikayetlerinizi bildirmek

lemongrasshouse.com.tr hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi info@lemongrasshouse.com.tr adresinden ya da 0212 337 57 68 numaralı telefona bildirebilirsiniz.


Bu site içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları lemongrasshouse.com.tr aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.